Deutsch Englisch ABOUT US Italienisch Tschechisch

NABÍDKA

 

Profesní vzdělání

 

Nabídka Advokátní akademie vychází vstříc zákonnému zadání poskytovat profesní vzdělání. Semináře slouží přípravě na advokátní zkoušku. Veškerá školení jsou aprobována příslušnými advokátními komorami.

 

 

Další vzdělávání

 

Semináře dalšího vzdělávání jsou určeny účastníkům po zápisu do seznamu advokátů a slouží aktualizaci a prohloubení dosavadních znalostí.

 

Pro advokátní koncipienty, kteří mají zájem o školení, je i většina těchto kurzů aprobovaná.

 

V roce 2017 pořádala Advokátní akademie celkem 166 seminářů v celém Rakousku, kterých se zúčastnilo téměř 6.000 účastníků.

V kurzech přednášejí především advokáti z praxe, ale i vysokoškolští profesoři, soudci a hospodářští důvěrničtí správci.

 

Online přenosy

 

Kromě stávající řady Anwaltsakademie nabízíme online přenosy. Právníci a další zainteresované profesní skupiny dostávají v Rakousko možnost navštěvovat vzdělávací semináře online. Tyto přenosy budou připsány ve smyslu § 36 RL-BA 2015.

 

 

SÍDLO FIRMY

 

Advokátní akademie spol. s r. o., Reisnerstraße 5/3/2/5, A-1030 Vídeň

registr počítačového zpracování 0963143, IČO 168687w, obchodní soud Vídeň, UID: ATU 44614404

 

 

KONTAKT

 

office@awak.at

T: +43 1 710 57 22 - 0

F: +43 1 710 57 22 - 20

 

 

VEDENÌ

 

Mag. Ruth Weixler

Vedení

+43 1 710 57 22 - 0